Põnnipesa evakuatsiooniõppused 2020

Põnnipesa evakuatsiooniõppused 2020: Hundi teel, Marjamaa teel ja Kaluri teel.

Kuidas käituda tulekahju korral?

Mis on hädaabi nr?

Kuidas evakueeruda varuväljapääsust?

Kuidas kasutada tulekustutit?

Mida peab veel tulekahju korral teadma?

Kõikidele nendele tähtsatele küsimustele said Põnnipesa lapsed ja töötajad jaanuarikuu evakuatsioonikoolisusel vastused.