Põnnipesa lasteaia õppetöö kodus

Riigis valitsev uus olukord on Põnnipesa lasteaia lapsed viinud koduõppele.  Õpetajad annavad lastevanematele õppetöö juhised ja õppetööd tehakse kodus.