Projektiõpe Merepõnnide rühmas

Põnnipesa lasteaia eelkooliealiste laste rühmas Merepõnnid, toimub õppe- ja kasvatustegevus läbi teema- ja projektõppe. Just läbi projektiõppe on võimalik lapsel süveneda ühte teemasse sügavamalt.

Projekti teema raames omandab laps uusi teadmisi ka teistes õppevaldkondades. Siia kuuluvad kunst, keel ja kõne, matemaatika, mina ja keskkond, liikumine ja muusika.

Merepõnnide rühma õpetaja Lea Kalm alustas jaanuaris 2017 projektiga „Päikesesüsteem“. Projekti kestvus on keskmiselt kaks kuud. Teemasid, mida siin arutada on palju.

Õpetaja Lea Kalm: „Oleme jaanuarikuu jooksul jõudnud palju teha. Uute teadmiste omandamine läheb meil ladusalt – lapsed on kõigest huvitatud ning nad ei märkagi, kui päeva lõpuks on Päikesesüsteemi teemat arutades saadud uusi teadmisi ka matemaatikas või eesti keeles. Näiteks ühel päeval tegime päikese matemaatikat. Võrdlesime laste poolt meisterdatud päikeste suurusi ja loendasime päikeseid.
Teisel päeval maalisime päikesesüsteemi tähti, seejärel kirjutasime tähtedele nimesid jne.
Päikesesüsteemi projekti läbiviimisele aitas suuresti kaasa Tallinna Tähetorni füüsik Mario Mars . Ta on viimase kuu jooksul juhendanud mitmeid Põnnipesa rühma töötubasid. Suur aitäh talle!
Meie Päikesesüsteemi projekt kestab veel arvatavasti veebruarikuu lõpuni. Hetkel ei oskagi täpselt kuupäeva öelda, millal see projekt lõpeb ja uus algab. Õppetöö toimub meie lasteaias lapsest lähtuvalt ning seni kuni see teema lapsi kõnetab niikaua me Päikesesüsteemi ka käsitleme. Kuid eks lastel ja ka minul on juba uusi mõtteid uute projektide osas.“