Vahva kadritrall Põnnipesa majade vahel

Kuna Põnnipesa lastaia rühmad asuvad Viimsis erinevatel aadressidel, siis kadripäeval kasutasid õpetajad ja lapsed võimalust teineteisel külas käia.
Kaluri tee Põnnipesa lastele telliti buss, et nad saaksid minna külla Marjamaa tee lasteaiale. Heki tee lapsed käisid, aga teineteisel külas.
Koos mängiti, tantsiti ja lauldi.
Taaskord oli vahva kadripäev.