VIIMSI AASTA HARIDUSTÖÖTAJA

5.10.2021 pälvis VIIMSI AASTA HARIDUSTÖÖTAJA tiitli Lea Kalm suure südamega tehtud ja alati lapsest lähtuva pedagoogitöö eest ning õuesõppe nutika ja loova rakendamise eest PÕNNIPESA LASTEAIAS. Palju, palju õnne õpetaja Lea!

Pildil on Viimsi vallavanem Illar Lemetti, Põnnipesa lasteaia direktor Kristiina Sillaste, Põnnipesa õpetaja Lea Kalm, Viimsi abivallavanem Marju Aolaid ja Põnnipesa assistent Eve Sillaots.
https://www.viimsivald.ee/.../viimsi-vald-tunnustas...

Foto: Maiu Plumer