Põnnipesa Beebi- ja väikelapsekooli

 kohakasutamise lepingu tingimused

Põnnipesa Beebi- ja väikelapsekooli juriidiline esindaja on Freenature OÜ.

1. Põnnipesa Beebi- ja väikelapsekooli töökorraldus

1.1 Õppeaasta algab 04.09.2023.a. ja lõpeb 31.05.2024.a.

1.2 Riiklikel pühadel ning talvevaheajal (25.12.2023.a. - 5.01.2024.a.) Põnnipesa Beebi- ja väikelapsekooli tunde ei toimu ja neid tunde ei asendata.

2. Lapsevanema õigused:

2.1 osaleda lapsega lepingus märgitud Põnnipesa Beebi- ja väikelapsekooli tundides;

2.2 saada teavet Põnnipesa Beebi- ja väikelapsekooli tunniplaani ning töökorralduse kohta;

3. Lapsevanem kohustub:

3.1 saada juhendajalt tagasisidet Beebi- ja väikelapsekooli tunni tegevuse ja Lapse arengu kohta.

3.2 teavitama Põnnipesa Beebi- ja väikelapsekooli oma kontaktandmete muutumisest e-aadressile pesa@pesa.ee;

3.3 Lapse lahkumisel Põnnipesa Beebi- ja väikelapsekoolist edastama kirjalikult vabas vormis avalduse lepingu lõpetamise sooviga e-aadressile pesa@pesa.ee hiljemalt jooksva kuu viimaseks päevaks. Vastasel korral kohustub Lapsevanem maksma kohatasu;

3.4  Peale esimest tunni külastust  on õigus lapsevanemal Beebi- ja väikelapsekooli leping lõpetada järgmise tööpäeva jooksul edastades kirjalikult vabas vormis avaldus lepingu lõpetamise sooviga e-aadressile pesa@pesa.ee (nt. ringi mittesobivuse tõttu) .

4. Põnnipesa Beebi- ja väikelapsekooli õigused:

4.1 mitte vastu võtta last, kellel on silmnähtavad haiguse tunnused (palavik, lööve, silmapõletik jne);

4.2 teha muudatusi tundide töökorralduses, sealhulgas muuta pakutavate teenuste toimumisaega, teavitades Lapsevanemale mõistliku aja ette;

4.3 õigust korrigeerida teenuste hindu 1 kord aastas, teatades Lapsevanemale hinnatõusust vähemalt üks kuu ette;

5. Põnnipesa Beebi- ja väikelapsekooli kohustub:

5.1 Informeerima Lapsevanemat Põnnipesa Beebi- ja väikelapsekooli tundide muudatustest;

5.2 võimaldama Lapse osavõttu tundide tegevusest Lapsevanemaga sõlmitud lepingus kokkulepitud perioodil;

5.3 esitama õigeaegselt arve Põnnipesa Beebi- ja väikelapsekooli kohta.

6. Põnnipesa Beebi- ja väikelapsekooli tasu ja tasumise kord

6.1 Beebi- ja väikelapsekooli õppetunni tasu määraks arve esitamisel võetakse aluseks kehtiv hinnakiri, mis on kättesaadav koduleheküljel www.pesa.ee.

6.2 Põnnipesa Beebi- ja väikelapsekooli tasu tuleb maksta igas kuus tähtaegselt ning selle suurus ei sõltu Lapse Beebi- ja väikelapsekooli tundides osaletud kordade arvust.

6.3 Riiklikel pühadel ning talvepuhkusel ärajäänud tunde ei asendata ning Beebi- ja väikelapsekooli kuutasu sellest ei muutu.

6.4 Freenature OÜ saadab Lapsevanema e-aadressile Põnnipesa Beebi- ja väikelapsekooli arve iga kuu eest ette jooksva kuu esimese nädala jooksul.