Image: http://media.voog.com/0000/0034/6331/photos/FB_IMG_1448315030668_block.jpg

TERE TULEMAST PÕNNIPESA LASTEAEDA


Põnnipesa lasteaed on Freenature OÜ poolt asutatud 6 rühmaline eralasteaed, kus oma mängu- ja õppimise maailma on avastamas 76  poissi ja tüdrukut.

Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustöö eesti keeles. Eripäraks on kodused ja hubased lasteaiaruumid koos Viimsi valla loodusrikka elukeskkonnaga. Laste tegevusrohkuse rikastamiseks on Põnnipessa planeeritud lastele meisterdamis-, võimlemise-, laulmise-, lugemise- ja kokandamistunnid. Ruumid on valgusküllased ja avarad, sisustatud lapsesõbraliku mööbli, arendavate mängu- ja õppevahenditega. Tähtsaks peame traditsioonide kujunemist: ühisüritused lastele ja iga-aastased üritused koos vanematega. Soodustame ja võimaldame õuesõppe võimalusi ning õpivaldkondade omavahelist lõimimist.


Põnnipesa lasteaias:

-          Väärtustatakse ja märgatakse igat last

-          Suheldakse lapsega

-          Julgustatakse last ise uurima ja katsetama

-          Toetakse teda ebaõnnestumistele vastu pidama

-          Õppe-kasvatustöö planeerimisel arvestatakse lapse isikupäraga

-          Pakutakse abi ja toetust siis, kui seda laps vajab

-          Kuulatakse lapse soove

-          Täidetakse lubadusi

-          Pinged ja arusaamatuse lahendatakse rahulikult

-          Osatakse märgata kõikide tehtud tööd

-          Ollakse positiivsed ja täis töötahet

Põnnipesa lasteaed on avatud 7.00 – 19.00