Põnnipesa Huvikooli lepingu tingimused

HUVIKOOLI juriidiline nimi on FREENATURE OÜ.

1. Põnnipesa Huvikooli töökorraldus

1.1 Õppeaasta algab 1.09.2022.a. ja lõpeb 31.05.2023.a.

1.2 Riiklikel pühadel ning talvevaheajal (22.12.2022.a. - 06.01.2023.a.) Põnnipesa Huvikooli tunde ei toimu ja neid tunde ei asendata.

2. Lapsevanema ja lapse õigused:

2.1 osaleda Põnnipesa Huvikooli ringis, kuhu on laps registreeritud läbi Põnnipesa Huvikooli kodulehe;

2.2 saada teavet Põnnipesa Huvikooli tunniplaani ning töökorralduse kohta.

3. Lapsevanem kohustub:

3.1 saada ringijuhendajalt tagasisidet huviringi tegevuse ja Lapse arengu kohta;

3.2 teavitama Põnnipesa Huvikooli oma kontaktandmete muutumisest e-aadressile pesa@pesa.ee;

3.3  Tasuma igakuiselt Põnnipesa Huvikooli ringitasu;

3.4 Lapse lahkumisel Põnnipesa Huvikoolist edastama kirjalikult vabas vormis avalduse ringis käimise lõpetamise sooviga e-aadressile pesa@pesa.ee hiljemalt jooksva kuu viimaseks päevaks;

3.5 Peale esimest tunni külastust  on õigus lapsevanemal Põnnipesa Huvikooli leping lõpetada järgmise tööpäeva jooksul, edastades kirjalikult vabas vormis avaldus lepingu lõpetamise sooviga e-aadressile pesa@pesa.ee (nt. ringi mittesobivuse tõttu).

4. Põnnipesa Huvikooli õigused:

4.1 teha muudatusi ringide töökorralduses, sealhulgas muuta pakutavate teenuste toimumisaega, teavitades Lapsevanemale mõistliku aja ette;

4.2 õigust korrigeerida teenuste hindu 1 korda aastas, teatades Lapsevanemale hinnatõusust vähemalt üks kuu ette.

5. Põnnipesa Huvikool kohustub:

5.1 Informeerima Lapsevanemat Huvikooli ringide muudatustest;

5.2 võimaldama Lapse osavõttu ringi tegevusest;

5.3 esitama õigeaegselt arve Põnnipesa Huvikooli kohta.

6. Põnnipesa Huvikooli tasu ja tasumise kord

6.1 Põnnipesa Huvikooli ringitasu määraks arve esitamisel võetakse aluseks kehtiv hinnakiri, mis on kättesaadav koduleheküljel www.pesa.ee/huvikool;

6.2 Põnnipesa Huvikooli tasu tuleb maksta tähtaegselt ning kuutasu korral ei sõltu makse Lapse tundides osaletud kordade arvust;

6.3 Riiklikel pühadel ning talvepuhkusel ärajäänud tunde ei asendata ning Huvikooli kuutasu sellest ei muutu;

6.4 Freenature OÜ saadab Lapsevanema e-aadressile Põnnipesa Huvikooli jooksva kuu ringitasu kuu esimese nädala jooksul.